Gustav_Vigeland_01

Gustav_Vigeland_02

Gustav_Vigeland_03

Reluctant Father

Gustav_Vigeland_05

Gustav_Vigeland_06

 

Gustav Vigeland wikipedia.